UCA AUTO

Tehnologii moderne în instruirea teoretică a conducătorilor auto

În cadrul seminarului tematic pentru profesori „Tehnologii moderne în instruirea teoretică a conducătorilor auto” a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, au participat

specialiștii prinicipali în domeniul securității și legislației rutiere, organelor Poliției și sistemului național anticorupție din Republica Moldova.

Vă mulțumim din suflet tuturor!