Uncategorized

CONGRESUL II al UCA RM

Congresul II al Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, Membru al Asociației Europene a Școlilor Auto, care a avut loc la data de 05 decembrie 2019 a purtat amprenta celor mai bune tradiții ale Asociației.

Sarcina primordială a Asociației rămâne și în continuare: apărarea drepturilor legale ale conducătorilor auto, securitatea la trafic, acordarea serviciilor de parcare a mijloacelor de transport, raparea lor, procurarea pieselor de schimb, asigurarea mijloacelor de transport și multe altele. O atenție deosebită se va acorda educației copiilor cu scopul reducerii traumatismului de pe urma accidentelor rutiere, sporirea securității la trafic în Moldova.

Delegații la Congres, oaspeții de peste hotare, prezenți la înaltul forum al UCA din RM, au menționat gradul înalt de organizare și desfășurare a lucrărilor Congresului, abordarea corectă a celor mai importante aspecte ale securității rutiere, modul colegial în discuția problemelor, fapt ce confirmă spiritul de echipă al membrilor Asociației, care devine tot mai puternic, datorită unui colectiv consolidat și bine ancorat pe cele mai bune tradiții ale Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova.