INFORMAȚII

  • Vîrsta minimă a cursantului – 20 ani.
  • La studii, în școala auto se acceptă  persoanele care pînă la atingerea vîrstei minime obligatorii mai au 12 luni.
Autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

ÎNSCRIERE ONLINE

TERMENUL STUDIILOR – 2 LUNI.
Studiiile se organizează separat pentru grupele cu studierea în limba de stat și limba rusă și includ:
-lecțiile teoretice,
-organizarea și desfășurarea lecțiilor practice cu autiomobilul de instruire al școlii,
-organizarea unor lecții individuale suplimentare, consultații prin „Skype”,
-instruirea și testarea prin intermediul programelor computerizate în deplină corespundere cu conținutul examenelor de stat,
-asigurarea medicală de accidente rutiere,
-asigurarea cu literatura necesară pentru studii.
Lecțiile se petrec ziua și seara, precum și în mod individual.