INFORMAȚII

  • Vîrsta minimă a cursantului – 18 ani.
  • La studii, în școala auto se acceptă  persoanele care pînă la atingerea vîrstei minime obligatorii mai au 12 luni.
Autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

ÎNSCRIERE ONLINE

TERMENUL STUDIILOR – 2,5 luni.
Studiile se organizează separat pentru grupele cu studiere în limba de stat și în limba rusă și includ:
– lecțiile teoretice,
– organizarea și desfășurarea lecțiilor practice cu automobilul de instruire al școlii,
– organizarea unor lecții individuale suplimentare, consultații „Skype”,
– instruirea și testarea prin intermediul programelor computerizate în deplină corespundere cu examenele de stat,
– asigurarea medicală a cursantului de accidente rutiere,
– asigurarea cu literatura necesară pentru studii.
Lecțiile se organizează ziua și seara, precum și în mod individual.