INFORMAȚII

  • Vîrsta minimă a cursantului – 24 ani.
  • La studii, în școala auto se acceptă  persoanele care pînă la atingerea vîrstei minime obligatorii mai au 12 luni.
Autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

ÎNSCRIERE ONLINE

TERMENUL STUDIILOR – 2 LUNI.
Studiile se organizează separat pentru grupele cu studierea în limba de stat și limba rusă și includ:
– lecții teotertice,
– organizarea lecțiilor practice cu utilizarea mijlocului de transport de instruire al școlii,
– lecții practice individuale și consultații prin „Skype”,
– studierea și testarea cu utilizarea programelor computerizate, în deplină corespundere cu cerințele examenelor de stat,
– asigurarea medicală a cursantului de accidente rutiere,
– asigurarea cu literatura necesară pentru studii.
Lecțiile se petrec ziua și seara, precum și în mod individual.