INFORMAȚII

  • Vîrsta minimă a cursantului – 20 ani.
  • La studii, în școala auto se acceptă  persoanele care pînă la atingerea vîrstei minime obligatorii mai au 12 luni.
Autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

ÎNSCRIERE ONLINE

Termenul studiilor – 2,5 luni
Studiile se organizează separat pentru grupele cu studierea în limba de stat și limba rusă și includ:
– lecțiile teoretice,
– organizarea și desfășurarea lecțiilor practice cu automobilul de instruire al școlii, cu excepția costului combustibilului,
– organizarea unor lecții individuale suplimentare, consultații prin „Skype”,
– instruirea și testarea prin intermediul programelor computerizarte în deplină corespundere cu examenele de stat,
– asigurarea medicală a cursantului de accidente rutiere,
– asigurarea cu literatura necesară pentru studii.
Lecțiile se petrec ziua și seara, precum și în mod individual.