INFORMAȚII

  • Vîrsta minimă a cursantului – 17 ani.
  • La studii, în școala auto se acceptă  persoanele care pînă la atingerea vîrstei minime obligatorii mai au 12 luni.
Autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar     masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;

ÎNSCRIERE ONLINE

Termenul studiilor – 3 luni
Studiile se organizează separat pentru grupele cu studiere în limba de stat și limba rusă și includ:
– lecțiile teoretice,
– organizarea lecțiilor practice cu utilizarea mijlocului de transport pentru instruire al școlii, – lecții individuale practice suplimentare și consultații prin „Skype”,
– studierea și testarea cu utilizarea programelor computerizate, în deplină corespundere cu examenele de stat,
– asigurarea medicală a cursantului de accidente rutiere,
– asigurare cu literatura necesară pentru studii.
Lecțiile se petrec ziua și seara, precum și în mod individual.