UCA AUTO

Obiectivele UCA RM pentru următoarea etapă de 5 ani.

Recent, s-au încheiat lucrările conferințelor raionale de dare de seamă și alegeri ale filialelor Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, membru al Asociației Europene a Școlilor Auto.

Delegații la Conferințe au examinat totalurile activității organelor de conducere ale filialelor, au trasat obiective noi pentru următoarea etapă de 5 ani. Sarcinile primordiale ale activității subdiviziunilor Uniunii Conducătorilor Auto au rămas – securitatea participanților la trafic, reducerea accidentelor rutiere, desfășurarea mai multor acțiuni cu participarea copiilor, privind diminuarea traumatismului rutier, apărarea intereselor conducătorilor auto din Republica Moldova.
În prezent, sunt în deplină desfășurare pregătirile pentru cel de-al II Congres al Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova. În viitor, ne așteaptă obiective noi, acțiuni ample în scopul realizării sarcinilor statutare ale asociației.