Skip to main content

DIMENSIUNEA REALIZĂRILOR

Asociația Obștească «Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova», Membru al Asociației Europene a Școlilor Auto la 50 de ani.

Pe parcursul celor 50 de ani de activitate, Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova a înregistrat mai multe realizări în domeniul securității rutiere. Membrii Asociației mereu au demonstrat o înaltă responsabilitate, privind asigurarea securității rutiere, respectarea regulilor circulației rutiere pe traseele republicii de către toți participanții la trafic. Specificul acestor acțiuni se află în istoria mișcării automobiliste din Republica Moldova.

Transportul auto a luat naștere în țara noastră mai bine de 110 ani în urmă. Din documentele istorice ne este bine cunoscut faptul, că primul conducător auto în Basarabia a fost Mihailov Nikolai Hristofor, care în 1910 a apărut, pentru prima dată, la volanul unui autovehicul de marca «BERLIET», fiind procurat de către cel mai mare proprietar de terenuri basarabean Synadino. Automobilul a parcurs drumul de la Odesa la Chișinău. Până în anul 1926, în Republica Moldova transportul de pasageri se efectua doar prin două direcții principale: Chișinău – Orhei și Chișinău – Hâncești. În acest scop se utilizau 3 camioane pentru transportarea încărcăturilor ale companiei americane «WHITE», reutilate pentru transportul de persoane.

La începutul anilor 30 ai secolului trecut, au fost construite mai multe drumuri de piatră și organizat transportul de pasageri pe rutele: Bălți – Orhei, Soroca – Florești, Chișinău – Călărași, Cahul – Vulcănești, Bucovăț – Nisporeni, Hâncești – Leușeni, Bolgrad – Ismail și altele. La Chișinău, la acel moment, existau mai multe garaje private pentru aproape douăzeci de automobile de diferite modele, precum și alte mijloace de transport ale unor comercianți. În plus, pe străzile din oraș circulau 35 de tramvaie cu motor, având 15 remorci la ele. Aceasta a fost situația până în anul 1940.

După eliberarea teritoriului Moldovei de armatele fasciste, în august 1944, Comisariatul Transportului și-a reluat activitatea sa, fiind create 7 Direcții județene în cele mai mari orașe ale republicii. Numărul total al automobilelor a atins cifra de 450. Se preconiza transportarea unui volum considerabil de mărfuri pentru restabilirea și dezvoltarea economică a republicii. La finele anului 1945, la Chișinău, a fost înființat Colegiul de transport auto pentru instruirea specialiștilor în domeniu. În orașul Tiraspol, în 1946 a fost deschisă prima școală auto, care pregătea anual peste 300 de șoferi profesioniști.

În același an, în Capitală, s-a deschis prima uzină de reparație auto și un atelier pentru restaurarea anvelopelor. În luna mai 1955, Direcția de Transport Auto a Soyuzagrotrans a fost desființată și a fost creat Ministerul Transportului Auto și Drumurilor din RSSM. Pe parcursul anilor a sporit considerabil volumul mărfurilor transportate. De exemplu, în anul 1950, au fost transportate 8,2 milioane tone de mărfuri, iar în 1969 – – 158,5 milioane tone.

De rând cu transportul de mărfuri și cel de pasageri, au apărut zeci de mii de mijloace de transport, proprietate personală a cetățenilor, datorită sporirii bunăstării populației țării. Acest fapt a încurajat conducerea republicii să adopte Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 272 din 03 septembrie 1973 “Cu privire la crearea Asociației Benevole «Автомотолюбитель МССР». În luna decembrie a aceluiași an, Congresul de constituire a aprobat Statutul organizației, a ales organele de conducere, fiind stabilite sarcinile și scopurile Asociației. Așa a pornit mersul istoric al Asociației Obștești «Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova».

Crearea Asociației a fost cauzată de o necesitate obiectivă – sporirea numărului de vehicule, aflate în posesia cetățenilor republicii. A apărut necesitatea consolidării deținătorilor de autovehicule și motociclete întru soluționarea problemelor, legate de exploatarea mijloacelor de transport, asigurarea securității traficului rutier, întreținerea tehnică a mijloacelor de transport, repararea, păstrarea lor și, în contiunuare, instruirea conducătorilor auto. Pe lângă toate acestea, a apărut și problema apărării drepturilor deținătorilor mijloacelor de transport.

Realizarea acestor sarcini a început la 25 decembrie 1973, când la Chișinău a avut loc Congresul de constituire al Societății «Автомотолюбитель МССР». Congresul a adoptat Statutul, a ales organele de conducere și a trasat obiectivele de bază ale Asociației: consolidarea rândurilor automobiliștilor, sporirea nivelului de instruire a conducătorilor auto, studierea regulilor de circulație, dezvoltarea autoturismului și alte servicii.

Sidorin Gheorghe Gavril
Președintele Consiliului Central al Societății Benevole “Автомотолюбитель МССР”
1973-1983

Activitatea organizatorică si practicã la crearea Asociatiei a fost condusă de către Sidorin Gheorghe Gavril, care a si fost ales la Adunarea de constituire, Presedinte al Societătii Benevole «Автомотолюбитель МССР».
In aceasta functie, Sidorin Gheorghe Gavril a muncit timp de 10 ani, realizând multe obiective frumoase, ce tin de dezvoltarea si consolidarea Asociatiei, sporirea credibilitatii din partea cetatenilor Republicii Moldova.
In acea perioadă, au fost stabilite relatii de prietenie cu Asociatiile similare din republicile URSS.
Al doilea Congres al Asociatiei «Автомотоюбитель МССР» a avut loc în iunie 1979. La eveniment au fost aprobate rezultatele, obtinute la realizarea hotarârilor Congresului de constituire. Au fost adoptate noi obiective ale Asociatiei pentru următoarea etapă. Delegatii au ales organele de conducere ale Asociatiei, aprobând candidatura Domnului Sidorin Gheorghe Gavril la functia de Presedinte al Asociatiei.

Nijnic Ivan Serghei
Președintele Consiliului Central al Societății Benevole “Автомотолюбитель МССР”
1984-2003

La 27 iulie 1984 a avut loc Congresul III al Asociației “Автомотолюбитель МССР”, în cadrul căruia, Președinte al Asociației a fost ales Nijnik Ivan Serghei. Datorită calităților sale de bun organizator și profesionist în domeniu, demonstrând o încredere deplină față de angajați, depășind unele situații de criză, a reușit să mențină pozițiile Asociației, iar în unele situații, chiar și să le dezvolte. În atmosfera unor evoluții politice și sociale din țară, a reușit să promoveze cu insistență vectorul organizației, iar în unele domenii, a obținut și consolidarea lor.
În acea perioadă, activitatea Asociației era pereclitată de încercările de a fi destrămată și de a-și pierde existența.
La 23 decembrie 1989, Congresul IV al Asociației “Автомотолюбитель МССР”, a rezumat activitatea de 5 ani a Asociației: 1984-1989.

Balla Vladimir Ignat
Președintele Consiliului Central al Asociației obștești “Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”
2003-2018

La 28 ianuarie 2003, Plenara a VIII-a a Consiliului Central al Asociației Conducătorilor Automoto din Republica Moldova, a propus candidatura domnului Balla Vladimir Ignat la funcția de Președinte al Asociației. Propunerea data a fost acceptată. La următoarea Conferință, care a avut loc în luna decembrie a anului 2004, dl Balla V.I. a fost confirmat în funcția de Președinte. În cadrul aceleași Conferințe a fost adoptată decizia de schimbare a denumirii Asociației Conducătorilor Automoto din RM în Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

În 2003, membrii Uniunii Conducătorilor Auto au marcat cea de-a 30-a aniversare din ziua fondării. Asociația a devenit membru al Consiliului Național pentru securitatea circulației rutiere în cadrul Programului guvernamental pe termen lung 2003-2009.

La momentul respectiv Uniunea Conducătorilor Auto din RM întrunea 24 de Consilii municipale și raionale, dintre care 17 la bilanț de sine stătător și 7 la bilanțul UCA. În cadrul Asociației activau 427 de organizații primare. Pe parcursul acestei perioade de timp s-au întreprins acțiuni de consolidare a Asociației, confirmare a proprietăților, gestionate de UCA.

Din 2004 activitatea «Uniunii Conducătorilor Auto din RM» capătă un caracter mobilizator, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației și conceptul de dezvoltare socială a RM.
În această perioadă au avut loc mai multe acțiuni organizatorice și practice importante, cum ar fi crearea Centrelor pentru siguranța rutieră în mun. Chișinău și în filialele raionale ale Asociației. Uniunea Conducătorilor Auto, de comun acord cu Inspectoratul Național de Patrulare al MAI, participă activ la organizarea unor acțiuni, care au ca scop asigurarea securității la trafic, desfășurate sub egida ONU, organizațiilor internaționale, autorităților centrale și raionale din Republica Moldova. Asociația respectă cu promptitudine și pe deplin cerințele Programului Consiliului Național pentru Siguranța Rutieră, realizat prin acțiunile Guvernului Republicii Moldova.

Au fost întreprinse mai multe acțiuni privind stabilirea unor relații internaționale cu organizații similare. În luna noiembrie 2006, în capitala Bulgariei, orașul Sofia, a avut loc întrunirea Asociației Europene a Școlilor Auto, la care Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova a fost admisă în rândurile membrilor acestei organizații internaționale, care a făcut posibil accesul UCA la experiența țărilor europene în domeniul siguranței rutiere, instruirii conducătorilor auto și protecția drepturilor lor. Delegația Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova participă în mod regulat la reuniunile Asociației Europene a Școlilor Auto, pentru a discuta problemele ce țin de elaborarea politicilor în domeniul securității rutiere, perfecționarea legislației privind siguranța traficului rutier, schimbul de experiență cu privire la programele de instruire a conducătorilor auto.

Membrii Uniunii Conducătorilor Auto din RM, precum și cetățenii republicii, sunt îngrijorați de faptul, că activitățile desfășurate în domeniul siguranței traficului rutier, nu produc întotdeauna rezultatele dorite. Continuie să aibă loc accidente cu consecințe grave. Mulți dintre concetățenii noștri își pierd viața în aceste accidente. Pentru determinarea căilor de soluționare a problemelor apărute, Asociația noastră a inițiat, în luna noiembrie 2007, la Chișinău, Conferința Internațională cu genericul «Rolul organizațiilor neguvernamentale în implementarea programelor naționale de siguranță rutieră». La reuniune au participat șefi de ministere și departamente, reprezentanți ai organizațiilor de profil din Ucraina, Federația Rusă, Belarus, Letonia, Kazahstan, Moldova. Ședințele Conferinței în cauză au fost mediatizate pe larg. Participanții și-au împărtășit experiență în toate domeniile siguranței rutiere. În final a fost adoptată o Declarație.

La 25 noiembrie 2009, a avut loc Conferința a V a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, la care au participat delegațiile Ucrainei și Federației Ruse. La lucrările Conferinței au participat: dl Botnariuc Gh., șef al Poliției Rutiere a Republicii Moldova, dl Țernă V., șef al Direcției Transport a Primăriei mun. Chișinău, Rojnevschi B., președinte al Federației Sindicatelor din Transport a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. În adresa delegaților la Conferință au parvenit felicitări din partea Președintelui Asociației Europene a Școlilor Auto, dl Gherhard fon Bressendorff, a altor membri ai EFA, precum și a Asociațiilor Obștești a Conducătorilor Auto din republicile Belarus și Kazahstan.

Cojocaru Oleg Eugeniu
Președintele Consiliului Central al Asociației obștești “Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”

Din luna august a anului 2018, conducerea Uniunii Conducătorilor Auto a fost preluată de către dl Cojocaru Oleg Eugeniu. Având o experiență bogată în domeniu, și tot suportul unui colectiv consolidat și prietenos, dumnealui a pornit o activitate intensă în realizarea unor obiective importante, prevăzute în programele de activitate ale Asociației.
La 5 decembrie 2019, la Congresul II al Uniunii Conducătorilor Auto, dl Cojocaru O.E. a fost confirmat în funcția de Președinte al Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

Urmare a acțiunilor întreprinse, a luat amploare activitatea obștească a UCA. A sporit considerabil numărul membrilor Asociației. Acțiunile desfășurate de către Consiliul Central, filialele UCA, organizațiile primare, au căpătat un caracter mobilizator privind securitatea rutieră. S-au intensificat relațiile dintre filialele UCA și instituțiile de învățământ, în urma semnării unor Acorduri de colaborare la promovarea regulilor de circulație rutieră în rândurile copiilor. În ultimii ani se acordă o mare atenție dezvoltării bazei tehnico-materiale pentru instruirea conducătorilor auto.

În prezent școlile auto dispun de automobile de instruire moderne, autobuze, motociclete și sporește numărul mijloacelor tehnice utilizate în procesul de învățământ. Se investesc mijloace considerabile în procurarea imobilelor pentru noi săli de studii, a terenurilor pentru lecții practice. Regulat au loc cursuri de instruire metodică a profesorilor și instructorilor în conducerea auto. Se aplică noi programe de studii digitale pentru instruirea viitorilor conducători auto. Datorită acestor acțiuni, în școlile auto s-au înregistrat noi categorii în conducerea auto, astfel a fost finisat procesul de acreditare a programelor de studii. Școlile auto ale Uniunii Conducătorilor Auto din RM dispun de toate documentele necesare pentru efectuarea instruirii conducătorilor auto.

Experiența Uniunii Conducătorilor Auto, acumulată pe parcursul celor 50 de ani de activitate, servește un exemplu elocvent de atitudine responsabilă față de respectarea regulilor de circulație rutieră și buna funcționare a traficului rutier. Această sarcină poate fi realizată în mod eficient doar cu sprijinul organizațiilor non-guvernamentale, cum este, în cazul dat, Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

Uniunea Conducătorilor Auto acordă o atenție sporită activității individuale cu conducătorii mijloacelor de transport, reacționează promt la cauzele accidentelor rutiere, de pe urma cărora, cu regret, suferă cetățenii RM. Pentru depășirea acestor situații, UCA întreprinde acțiuni de perfecționare a procesului de instruire a conducătorilor auto, prin elaborarea și distribuirea materialelor informative pentru preîntâmpinarea accidentelor pe traseele republicii. Regulat se editează material didactic, educațional, alte produse de informare vizuală.

În scopul îmbunătățirii abilităților de conducere auto s-au fabricat și sunt aplicate aparate de modelare a situațiilor din traficul rutier. Modificările și completările, aduse regulilor de circulație sunt afișate în timp util și publicate în cărți, broșuri, postere, standuri și alte materiale. O atenție maximă se acordă distribuirii informației privind circulația pe străzi pentru copii și adolescenți prin rețelele de socializare și interne.

În perioada anilor 2014-2023, delegația Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, a participat activ la întrunirile Asociației Europene a Școlilor Auto, organizate la Tallin, Madrid, Budapesta, Roma, Bratislava, Praga, Lisabona, Torino, Bruxelles, Viena și în alte orașe.

Este de remarcat faptul, că Adunarea Internațională a Asociației Europene a Școlilor Auto discută și aprobă anual rapoartele Președintelui, membrilor Asociației și ia atitudine privind prezentările în domeniul formării șoferilor în țările – membre ale Asociației Europene a Școlilor Auto. Are loc un schimb de experiență cu membrii Asociației.
La începutul fiecărui an, în scopul asigurării siguranței rutiere și aplicării corecte a regulilor de circulație, membrii filialelor Uniunii Conducătorilor Auto, împreună cu agenții de patrulare rutieră, organizează acțiuni de prevenire a accidentelor. Pentru îmbunătățirea situației în traficul rutier, sporirea respon- sabilității șoferilor și comportamentul pietonilor, se organizează următoarele acțiuni:
– lecții, conferințe și întâlniri cu participanții la trafic;
– discursuri pentru copii privind siguranța rutieră și aplicarea regulilor de circulație;
– raiduri comune cu agenții de patrulare rutieră;
– furnizarea de interviuri pe tema siguranței rutiere;
– publicarea în ziare a unor materiale privind respectarea regulilor de circulație;
– publicarea informațiilor, buletinelor privind siguranța rutieră;
– oformarea standurilor;
– ziare cu abonament;
– alte activități, în conformitate cu ordinele și directivele UCA.

Pentru a îmbunătăți calitatea de formare a conducătorilor auto, procesul de studii este realizat de către profesori și instructori de formare practică cu experiență și competență sporită. Sălile de clasă sunt dotate cu mijloace tehnice moderne de înaltă calitate, pentru viitorii conducători auto: standuri, postere, echipament audio-vizual, literatură, echipamente noi de calculator și software. Pentru educație și comportamentul corect al copiilor pe străzi, cei mai buni profesori ai UCA organizează lecții privind prevenirea accidentelor rutiere cu utilizarea aparatelor video și echipamentelor audio.

În ultimii ani a sporit eficiența organelor de conducere și control ale UCA. Regulat au loc ședințele Prezidiului Consiliului Central, organ colegial al Uniunii Conducătorilor Auto. Printre problemele majore discutate la ședințele Prezidiului se află dezvoltarea și punerea în aplicarea programelor naționale, internaționale de perfecționare a managementului, pregătirii conducătorilor auto și promovarea educației rutiere.

Una dintre principalele activități ale Uniunii Conducătorilor Auto pentru șoferii din RM este furnizarea serviciilor de parcare auto. Timp de mai mulți ani, în mun. Chișinău, Asociația acordă astfel de servicii conducătorilor auto. Actualmente, echipele care activează la parcări, sunt în căutarea căilor de îmbunătățire a calitații serviciilor prestate.
În prezent, Consiliul Central, colectivele filialelor raionale, organizațiile primare, toți membrii Uniunii Conducătorilor Auto aplică forme și metode eficiente pentru realizarea obiectivelor trasate. Succesul în activitatea filialelor îl asigură conducătorii acestor subdiviziuni.
Pe parcursul mai multor ani rezultate frumoase au înregistrat Președinții filialelor raionale ale UCA: Cozmolici A.F. (filiala Ungheni), Psari A.V. (fil. Edineț), Prepeliță I.P. (filiala Hâncești), Doagă A.B. (filiala Orhei), Balan N.C. (filiala Cantemir), Chițaniuc V.V. (filiala Cahul), Cebotari M.M. (filiala Drochia), Vatamaniuc A.I. (filiala Fălești), Constantinov S.M. (filiala Comrat), Vrabie V.V. (filiala Căușeni), Serdiucov I.P. (filiala Basarabeasca), Gorgos A.H. (filiala Nisporeni), Artimenco I.V. (filiala Taraclia). Inspiră respect activitatea filialelor Ocnița (Președinte Ivancic P.V.), Sângerei (Președinte Cucereavîi I.I.), Cimișlia (Președinte Flis V.P.), Glodeni (Președinte Mîrza V.Gh.), Dondușeni (Noroc V.D.), Ceadâr-Lunga (Constantinova L.F.), care desfășoară acțiuni de consolidare a rândurilor membrilor asociației printr-o intensă activitate obștească.

În prezent, menționăm o contribuție substanțială la activitatea Asociației a vicepreședinților Uniunii Conducătorilor Auto, dnei Volcova A.O. și dlui Pușca A.I., a consilierului Asociației dlui Semionov A.I., șefului serviciului resurse umane, dnei Cojocari S.T., administratorului PAP, dlui Alexandru Cotelnic ș.a.  Cu sârguință își desfășoară activitatea în cadrul Uniunii Conducătorilor Auto din RM colectivele de contabili și instructori.
Uniunea Conducătorilor Auto este o Asociație obștească, care respectă cu strictețe tradițiile acumulate, promovând prin generații cele mai bune realizări ale veteranilor săi. La temelia înființării organizației au stat veteranii transportului auto din Republica Moldova, care și astăzi prin exemplul lor inspiră tinerilor respectul față de profesia solicitată. Ei sunt colegii noștri – Cucereavîi I.I. (fili. Sângerei), Cozmolici A.F. (fil. Ungheni), Matreniuc M.I. (fil. Edineț), Ivancic P.V. (fil. Ocnița), Prepeliță I.P. (fil. Hâncești), Moldovan I.I. (mun. Chișinău), Marcu Gh.I. (mun. Chișinău), Chișlalî V.S. (fil. Taraclia), Pivovar G.V. (fil. Basarabeasca) ș.a.

Marcând anual, în luna decembrie, Ziua fondării Uniunii Conducătorilor Auto, angajații noștri, membrii de astăzi ai UCA, în mod constant și cu recunoștință profundă, își amintesc de cei care au stat la temelia Asociației noastre, care mereu s-au îngrijit de prosperarea ei: dl Sidorin Gh.G., dl Nijnic I.S., dl Balla V.I., dl Șmarov V.N., dl Timonov I.P., dl Zolotnițchi V. Gh., dl Șirocov V.I., dl Mamaliga I.P, dl Suhorucov I.I.,Gușcin N.P., dl Nicușor G,V., dl Rîbac B.I., dl Constantinov M.G., dl Doagă B.V., dl Gherboveț C.P. ș. a.

Asociația Obștească Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, membru al Asociației Europene a Școlilor Auto după 50 de ani de activitate continuie și astăzi să stea la paza intereselor automobiliștilor, să protejeze drepturile și interesele legale ale membrilor săi, să se preocupe de pregătirea profesională a conducătorilor auto, prevenirea accidentelor rutiere, educația copiilor privind siguranța rutieră, furnizarea de servicii membrilor Asociației privind parcarea și asigurarea vehiculelor, precum și alte servicii.

Uniunea Conducătorilor Auto împreună cu instituțiile statului, organizațiile non- guvernamentale de profil, alte ONG-uri, întreaga comunitate desfășoară mai multe acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special, în rândul tinerei generații, mobilizează societatea la deplina respectare a regulilor de circulație. Aceasta-i o misiune nobilă și onorabilă pentru Asociația noastră. Întru realizarea acestui scop a fost instituită Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, iar pentru a face față acestei sarcini trebuie să muncim împreună, să ne consolidăm eforturile de la an la an. Numai împreună vom obține o reducere semnificativă a accidentelor pe drumurile Moldovei.

Consiliul Central al Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova