Skip to main content

Instruirea conducătorilor auto

În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:

Subcategoria AM – moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă.

Durata studiilor (luni): 2.5
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 15
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 16

Subcategoria A1 – motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW.

Durata studiilor (luni): 2.5 / 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 15
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 16

Subcategoria A2 – motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;

Durata studiilor (luni): 2.5 / 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 17
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 18

Categoria A – motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW

Durata studiilor (luni): 2.5 / 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 20/23
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 20/24

Subcategoria B1 – cuadricicle motorizate.

Durata studiilor (luni): 3
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 15
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 16

Categoria B: autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului
conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg.

Durata studiilor (luni): 3
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 17
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 18

Categoria BE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg.

Durata studiilor (luni): 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 18
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 18

Subcategoria C1 – autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Durata studiilor (luni): 3.5 / 2.5
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 17
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 18

Subcategoria C1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător.

Durata studiilor (luni): 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 18
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 18

Categoria C – autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masa totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Durata studiilor (luni): 3,5 / 2.5
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 20
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 21

Categoria CE – ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şio remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

Durata studiilor (luni): 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 21
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 21

Subcategoria D1 – autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Durata studiilor (luni): 2
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 20
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 21

Subcategoria D1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător.

Durata studiilor (luni): 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 21
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 21

Categoria D – autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Durata studiilor (luni): 2
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 23
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 24

Categoria DE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Durata studiilor (luni): 1
Vârsta minimă obligatorie (pentru studii): 24
Vârsta minimă obligatorie (pentru conducere): 24