• Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;

Durata studiilor – 1,5 luni.

Instruirea în conducerea autovehiculului – 14 ore.

Vârsta minimă obligatorie pentru studii – 20 ani.

Vârsta minimă obligatorie pentru conducere – 21 ani.