•  Autovehicul, altul decât cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;

  • Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Durata studiilor – 2 luni.

Instruirea în conducerea autovehiculului – 32 ore.

Vârsta minimă obligatorie pentru studii – 18 ani.

Vârsta minimă obligatorie pentru conducere – 18 ani.