• Autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;

  • Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Durata studiilor – 2 luni.

Instruirea în conducerea autovehiculului –  32 ore.

Vârsta minimă obligatorie pentru studii – 20 ani.

Vârsta minimă obligatorie pentru conducere – 21 ani.