• Autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;

  • Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

  • Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar     masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;

Durata studiilor – 3 luni.

Instruirea în conducerea autovehiculului – 48 ore.

Vârsta minimă obligatorie pentru studii – 17 ani.

Vârsta minimă obligatorie pentru conducere – 18 ani.