• Moped, şi anume vehicul cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotat cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;

Durata studiilor – 3 luni.

Instruirea în conducerea autovehiculului – 18 ore.

Vârsta minimă obligatorie pentru studii – 15 ani.

Vârsta minimă obligatorie pentru conducere – 16 ani.